Acasă / Habitate / 8120 - Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii)

8120 - Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii)

Alpine

8120 - Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii)

Grohotișurile calcaroase au o floră destul de caracteristică, dar diferențiată între cele de la altitudini mai mici, din etajul fagului (800 - 1500 m) și cele din etajul boreal, subalpin și alpin (1500 - 2300 m). Pot fi întâlnite numai în jumătatea sudică a Parcului Național Retezat, unde apar calcarele mezozoice, de vârstă jurasic superioară. 

Pentru grohotișurile calcaroase de altitudine mai mică, frecvente sunt cimbrul mare de munte Calamintha alpina, Sedum atratum, cruciulița Senecio rupestris, Galium anysophillon, feriguța de stâncă Cystopteris fragilis, pocitocul Asplenium viride, iarba surzilor Saxifraga paniculata, Saxifraga aizoides, Thymus balcanus.

Grohotișurile calcaroase de la altitudini mai mari posedă o floră caracteristică, din care se disting macul galben Papaver corona-sancti-stephani, endemic pentru Carpații Românești,  Saxifraga moschata, Saxifraga bryoides, gâscărița Arabis alpina, Rumex scutatus, Cerastium lerchenfeldianum, pelinul alpin Artemisia eriantha, ochiul găinii Primula minima, Minuartia setacea, Ranunculus oreophilus, Silene pusilla. Multe alte specii din habitatul pajiștilor de calcare (6190) pot apărea pe aceste grohotișuri. 

Asociaţii vegetale: 

Cerastio calcicolae - Saxifragetum moschatae Coldea (1986) 1990; Saxifragetum moschatae - aizoidis Boşcaiu 1971; Doronico columnae - Rumicetum scutati Boşcaiu 1977; Cerastio lerchenfeldiani - Papaveretum Boşcaiu et al. 1977. 

Specii de animale. 

Dintre insecte, foarte caracteristic acestui habitat este fluturele negricios de grohotiș Erebia gorge fridericikoenigi.  

Speciile de păsări care pot fi întâlnite aici sunt: codroșul de munte Phoenicurus ochrurus, brumărița de stâncă Prunella collaris, pietrarul sur Oenanthe oenanthe, mierla de piatră Monticola saxatilis. 

Mamiferele sunt reprezentate, pe lângă speciile de rozătoare mici, prin capra neagră Rupicapra rupicapra.

Distribuție. 

Ocupă suprafețe mari în jumătatea sudică a Parcului Național Retezat, unde aflorează calcarele mezozoice, în alternanță cu habitatul 6190 al pajiștilor de calcare. 

Amenințări. 

Dată fiind poziționarea acestui habitat în zone relativ greu accesibile, amenințările la adresa acestuia rezultate direct din activități antropice sunt puțin semnificative. 

Galerie foto