Acasă / Informare și conștientizare

Informare și conștientizare

Informare și conștientizare

1. OBIECTIVELE PLANULUI DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE 

Activităţile de informare, conștientizare și consultare din cadrul proiectului au fost stabilite pe baza analizei situaţiei curente, identificării obiectivelor de comunicare, a grupurilor ţintă, instrumentelor și canalelor de comunicare cele mai adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. 

La nivelul populației din aria geografică acoperită de activitățile proiectului nu s-a desfășurat o campanie unitară de informare și conștientizare pentru cunoașterea valorilor naturale și protejării biodiversității care să acopere toate categoriile de public relevant (factori interesați, elevi, cadre didactice, vizitatori) din arealul celor 8 unități administrativ teritoriale limitrofe ariilor protejate din Retezat dar și a publicului larg și instituților relevante de la nivel național

Campania de comunicare îşi propune să crească gradul de conştientizare a populaţiei privind importanța conservării biodiversității, arăgând atenția asupra efectelor negative cauzate de presiunea antropică asupra zonelor vizate. Activitățile propuse în planul de comunicare se adresează atât populaţiei locale cât şi factorilor de decizie relevanţi și turiștilor, atfel încât acțiunile de informare-conștientizare să producă modificări de atitudine şi să conducă la implementarea unor măsuri concrete de prevenire şi de reducere a pierderii biodiversității. 

Obiectivele specifice urmărite prin acțiunile de comunicare sunt următoarele:

  • Cunoaștere: creșterea notorietății Parcului Național Retezat și a siturilor Natura 2000; familiarizarea cu conceptul de biodiversitate; aspecte practice care decurg din apartenența la o arie naturală protejată; 
  • Înțelegere: beneficii și constrângeri asociate cu apartenența la ariile naturale protejate; activități permise și interzise, activități favorizate de biodiversitate; 
  • Schimbarea comportamentului: încurajarea unui comportament responsabil față de biodiversitate; dezvoltarea unui sentiment de mândrie cu privire la  apartenența arealul de arii protejate din Retezat, colaborare între stakeholderi și dezvoltarea de activități în comun; identificarea și dezvoltarea de activități compatibile cu conservarea biodiversității
  • Consultare: implicarea factorilor interesați în elaborarea măsurilor de management.

1. ACTIVITĂȚIILE  DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE 

Activitatea  A.2.1.1. Activități de informare și publicitate la începutul proiectului (conferința de lansare)

Administrația Parcului Național Retezat din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, a desfășurat în data de 19 martie 2019, începând cu ora 11.00, la Hotel Deva din Municipiul Deva, conferința de lansare a proiectului POIM Parcul Național Retezat „Întărirea capacității pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul Național Retezat (incluzând Rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat” Cod SMIS: 116950, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 „Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”.

 Activitatea  A.2.1.2. Activitați de informare și publicitate la încheierea proiectului (conferința de încheiere)

A doua conferință se va organiza după încheierea activităților principale din proiect: activităților de informare și conștientizare, evaluării impactului activităților de comunicare din cadrul proiectului, elaborării planului de management și a anexelor acestuia. Evenimentul va avea rolul de a prezenta rezultatele proiectului, gradul îndeplinirii obiectivelor precum și a măsurilor de conservare și management propuse în planul de management.

 Activitatea  A.2.2. Informarea şi conştientizarea stakeholderilor din localitățile aflate in proximitatea Parcului Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, cu privire la valorile ariilor naturale protejate, prin organizarea a 8 întâlniri publice şi distribuirea de materiale de informare și conștientizare

Activitățile de informare și conștientizare propuse au în principal rolul de a reduce sau de a înlătura presiunile exercitate de către comunităţi asupra biodiversităţii din ariile protejate vizate. Imprimarea în conștiința publicului țintă a mesajelor cheie de apreciere și protejare a speciilor și habitatelor și de înlăturare a inițiativelor dăunătoare, creează premisele unei conservări favorabile. În zona vizată de proiect interesul populației față de problemele legate de biodiversitate și de mediu este scăzut și populația, în marea majoritate a situațiilor, are acces greoi la instrumentele moderne de comunicare. Din aceste motive s-a luat decizia de a se întreprinde activități de conștientizare directă cu factorii interesați din cele 8 UAT aflate în arealul Munților Retezat. 

Administraţia Parcului Naţional Retezat a derulat în perioada 25 Martie – 31 Martie 2021 activitățiile: "Activitatea A.2.2. Informarea şi conştientizarea factorilor interesați din localitățile aflate in proximitatea Parcului Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, cu privire la valorile ariilor naturale protejate " (8 întâlniri în cele 8 UAT vizate de proiect) și “Activitatea A.2.8. Organizare de consultări publice finale pentru dezbaterea măsurilor din planul de management”. (4 întâlniri în 4 din cele 8 UAT vizate de proiect).  

Aceste activități au fost derulate concomitent din următoarele motive: 1. Având în vedere situația la nivel național, regional (jud. Hunedoara, Caraș-Severin și Gorj), și local al virusului SARS-CoV-2, în cazul în care întâlnirile au putut fi derulate fizic, am dorit să minimalizăm contactul echipei și a factorilor interesați; 2. De asemena, derulând activitățiile în acest format, am avut posibilitatea de a putea discuta cu factorii interesați despre măsurile din prima versiune a planului de management și în celelalte 4 UAT-uri care nu au fost cuprinse în activitatea de consultări finale. Aceste activități au fost realizate cu sprijinul Administrațiilor locale din cele 8 UAT-uri vizate de proiect. Persoanele fizice și juridice care nu au ajuns fizic la consultările publice, au formulat opinii, sugestii și recomandări pe adresa de email comunicare.retezat@gmail.com.
 
R.N.P. ROMSILVA - Administraţia Parcului Naţional Retezat R.A., în cadrul proiectului în implementare Cod SMIS 116950: „Întărirea capacității pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul Național Retezat (incluzând Rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat”, a desfășurat opt activități de informare și conștientizare după cum urmează:
 
25.03.2021: comuna Sălașu de Sus, jud. Hunedoara - Căminul Cultural Paroși, ora 09:00
25.03.2021: comuna Râu de Mori, jud. Hunedoara - Primăria Râu de Mori, ora 13:00
26.03.2021: comuna Pui, jud. Hunedoara - Primăria Pui, ora 09:00
26.03.2021: oraș Uricani,  jud. Hunedoara - Primăria Uricani, ora 13:00
29.03.2021: comuna Zăvoi, jud. Caraș Severin - Cămin Cultural Zăvoi, ora 12:00
30.03.2021: comuna Teregova, jud. Caraș Severin - Primăria Teregova,  ora 11:00
31.03.2021: orașul Tismana, jud. Gorj - Primăria Tismana, ora: 11:00
31.03.2021: Comuna Padeș, jud. Gorj - Primăria Padeș, ora: 13:00
 
Activitatea A.2.3. Informarea și conștientizarea vizitatorilor Parcului Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial -ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, prin organizarea a 6 evenimente, producerea și distribuirea materialelor de informare și conștientizare.
 
Administrația Parcului Național Retezat din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, a desfășurat  șase întâlniri publice „PORȚI DESCHISE ÎN CENTRELE DE VIZITARE ALE ADMINISTRAȚIEI PARCULUI NAȚIONAL RETEZAT„ pentru informarea și conștientizarea vizitatorilor, astfel: 
 
05 septembrie 2020 - ora 11.00 , Centrul de vizitare NUCŞOARA amplasat în localitatea Nucşoara, com. Sălaşul de Sus, jud. Hunedoara; ora 14:00, Centrul de vizitare OSTROVEL  amplasat în localitatea Ostrovel, com. Râu de Mori, jud. Hunedoara.
06 septembrie 2020 - ora 11.00 , Centrul de vizitare NUCŞOARA amplasat în localitatea Nucşoara, com. Sălaşul de Sus, jud. Hunedoara;  ora 14:00, Centrul de vizitare OSTROVEL  amplasat în localitatea Ostrovel, com. Râu de Mori, jud. Hunedoara.
12 septembrie 2020 - ora 11.00 , Centrul de vizitare NUCŞOARA amplasat în localitatea Nucşoara, com. Sălaşul de Sus, jud. Hunedoara; ora 14:00, Centrul de vizitare OSTROVEL  amplasat în localitatea Ostrovel, com. Râu de Mori, jud. Hunedoara.
 
Activitatea A.2.4. Realizarea a 11 filme documentare scurte, în vederea conștientizării publicului și promovării valorilor naturale aferente ariilor protejate vizate de proiect.
 

Administrația Parcului Național Retezat vă invită cu mare drag să vizualizați cele 11 filme realizate în cadrul acestei activități pe canalul nostru de youtube:  Parcul Național Retezat.

Activitatea A.2.5. Actualizarea și îmbunatațirea site-ului www.retezat.ro

Administrația Parcului Național Retezat deține websiteul www.retezat.ro realizat cu 10 ani în urmă în cadrul unui proiect Life implementat între 2005-2008 și a cărui structura și grafică necesită actualizare și îmbunătățire prin utilizarea tehnologiilor de programare și design de actualitate și crearea unei versiuni mobile așa încât portalul să fie mai ușor de utilizat și mai atractiv pentru publicul larg. Site-ul a fost realizat pentru informarea grupurilor țintă și a publicului larg asupra ariilor protejate dar și pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

Activitatea A.2.6. Informarea și conștientizarea elevilor și profesorilor cu privire la importanța conservării ecosistemelor, habitatelor și speciilor din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului) împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Munții Retezat.

Administraţia Parcului Naţional Retezat, a desfășurat în luna octombrie, în parteneriat cu 15 unități de învățământ de pe teritoriul comunelor/ orașelor pe care se întind ariile naturale protejate vizate de proiect, activitatea de informare și conștientizare a elevilor și profesorilor cu privire la importanța conservării ecosistemelor, habitatelor și speciilor din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului) împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Munții Retezat. Au fost organizate 15 expoziții de fotografie și 15 acțiuni pentru educarea și conștientizarea elevilor din ciclurile primar și gimnazial în unitățile de învățământ din arealul ariilor protejate, în cadrul cărora au fost distribuite ghiduri educative despre biodiversitate, orare școlare, tricouri, ghiozdane, pixuri și diplome de participare. Dorim să mulțumim tuturor directorilor și profesorilor implicați în această activitate, mai ales că acestă activitate a fost realizată cu restricțiile impuse la nivel județean și local.
 
Activitatea A.2.7. Organizare de consultări publice preliminare pentru dezbaterea măsurilor din planul de management.
 
R.N.P. ROMSILVA - Administraţia Parcului Naţional Retezat R.A., a desfășurat în perioada 31 Ianuarie - 6 Februarie, 4 consultări publice preliminare în localitățile din proximitatea Parcului Național Retezat și al siturilor ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat cu scopul prezentării factorilor locali interesați, procesul de realizare a Planului de management.
 
Activitatea A.2.8. Organizare de consultări publice finale pentru dezbaterea măsurilor din planul de management.
 
R.N.P. ROMSILVA - Administraţia Parcului Naţional Retezat R.A., în cadrul proiectului în implementare Cod SMIS 116950: „Întărirea capacității pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul Național Retezat (incluzând Rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat”, a realizat patru consultările publice finale în cadrul proiectului, realizate cu scopul prezentării și dezbaterii cu factorii interesați a primei versiuni a planului de management și a măsurilor propuse. În cadrul acestei întâlniri au fost consultate grupurile țintă și factorii interesați direct în managementul ariilor protejate pentru definitivarea setului de măsuri de conservare aferente planului de management.  
 

Administraţia Parcului Naţional Retezat a derulat în perioada 25 Martie – 31 Martie 2021 activitățiile: "Activitatea A.2.2. Informarea şi conştientizarea factorilor interesați din localitățile aflate in proximitatea Parcului Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, cu privire la valorile ariilor naturale protejate " (8 întâlniri în cele 8 UAT vizate de proiect) și “Activitatea A.2.8. Organizare de consultări publice finale pentru dezbaterea măsurilor din planul de management”. (4 întâlniri în 4 din cele 8 UAT vizate de proiect).  

Aceste activități au fost derulate concomitent din următoarele motive: 1. Având în vedere situația la nivel național, regional (jud. Hunedoara, Caraș-Severin și Gorj), și local al virusului SARS-CoV-2, în cazul în care întâlnirile au putut fi derulate fizic, am dorit să minimalizăm contactul echipei și a factorilor interesați; 2. De asemena, derulând activitățiile în acest format, am avut posibilitatea de a putea discuta cu factorii interesați despre măsurile din prima versiune a planului de management și în celelalte 4 UAT-uri care nu au fost cuprinse în activitatea de consultări finale. Aceste activități au fost realizate cu sprijinul Administrațiilor locale din cele 8 UAT-uri vizate de proiect. Persoanele fizice și juridice care nu au ajuns fizic la consultările publice, au formulat opinii, sugestii și recomandări pe adresa de email comunicare.retezat@gmail.com.
 
R.N.P. ROMSILVA - Administraţia Parcului Naţional Retezat R.A., în cadrul proiectului în implementare Cod SMIS 116950: „Întărirea capacității pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul Național Retezat (incluzând Rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat”, a desfășurat patru consultări publice finale după cum urmează:
 
25.03.2021: comuna Sălașu de Sus, jud. Hunedoara - Căminul Cultural Paroși, ora 09:00
25.03.2021: comuna Râu de Mori, jud. Hunedoara - Primăria Râu de Mori, ora 13:00
26.03.2021: oraș Uricani,  jud. Hunedoara - Primăria Uricani, ora 13:00
29.03.2021: comuna Zăvoi, jud. Caraș Severin - Cămin Cultural Zăvoi, ora 12:00
 
Activitatea A.2.9. Organizarea întâlnirii Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Național Retezat.
 
Întrunirea membrilor Consiliului Consultativ de Administrare (CCA) al Parcului Național Retezat se organizează cu scopul prezentării, analizării și discutării măsurilor din propunerea de plan de management în vederea obținerii avizului consiliului.
 
Activitatea A.2.10. Organizarea întâlnirii Consiliului Științific al Parcului Național Retezat
 
Întrunirea membrilor Consiliului Știintific (CS) al Parcului Național Retezat se organizează cu scopul prezentării, analizării și discutării măsurilor din propunerea de plan de management și obținerii aprobării consiliului.
 
 
 

Galerie foto

  • Materiale promoționale
  • Conferința de lansare
  • Consultări publice preliminare
  • Conștientizare elevi și profesori
  • Conștientizarea vizitatorilor
  • Consultări publice finale & Activități de informare și conștientizare