Acasă / Habitate / 3220 - Cursuri de apă montane şi vegetaţia erbacee de pe malurile acestora

3220 - Cursuri de apă montane şi vegetaţia erbacee de pe malurile acestora

Acvatice și ecosisteme de turbărie

3220 - Cursuri de apă montane şi vegetaţia erbacee de pe malurile acestora

Acest habitat este larg răspândit în tot Parcul Național Retezat, în arealul izvoarelor și în lungul pâraielor mici de munte. Cea mai caracteristică plantă a acestui habitat este iarba înstelată Saxifraga stellaris, ale cărei flori mărunte, alb-strălucitoare, cu stigmate și antere roșii, alcătuiesc uneori adevărate covoare în lungul pâraielor. Alături de aceasta, covoare dese alcătuiește mușchiul / briofitul Philonotis seriata, iar alte plante cu flori însoțitoare sunt Chrysosplenium oppositifolium, calcea calului Calta laeta, saxifraga Saxifraga rotundifolia ssp. heucherifolia, Doronicum carpaticum.  

Asociaţii vegetale: 

Chrysosplenio alpinae - Saxifragetum stellaris Pawł. et Walas 1949; Philonotido - Calthetum laetae (Krajina 1933) Coldea 1991; Philonotido – Saxifragetum stellaris Horv. 1949. 

Specii de animale. 

Este prezent aici un număr mare de specii de insecte, printre care: fluturele de foc al măcrișului Lycaena dispar, fluturele zebră Neptis sappho, molia tigru Callimorpha dominula, carabul de pârâu Carabus variolosus, libelula alpină de smarald Somatochlora alpestris, libelula mare de munte Aeshna juncea, păunița de munte Calopteryx virgo, libelula roșie mică Pyrrhosoma nymphula, libelula mică albastră Enallagma cyathigerum. 

Habitatul adăpostește vremelnic, pentru reproducere sau pentru iernare, sau permanent mai multe specii de amfibieni: izvorașul cu burtă galbenă Bombina variegata – specie N2000, broasca roșie de munte Rana temporaria, broasca râioasă brună Bufo bufo, salamandra Salamandra salamandra, tritonul comun Lissotriton vulgaris, tritonul de munte Ichthyosaura alpestris. 

Speciile de păsări întâlnite aici sunt: fluierarul de munte Actitis/Tringa hypoleucos, codobatura albă Motacilla alba, codobatura de munte Motacilla cinerea, fâsa de munte Anthus spinoletta, mierla de apă Cinclus cinclus. 

Mamiferele sunt reprezentate mai ales prin specii de talie mică sau medie, în special rozătoare și insectivore, precum: șobolanul de apă Arvicola terrestris, chițcanul de mlaștină Neomys anomalus, chiţcanul de apă Neomys fodiens, vidra Lutra lutra.

Distribuție. 

Habitatul se întâlneşte în tot Parcul Național Retezat, în jurul izvoarelor și în lungul pâraielor.

Amenințări. 

Principala amenințare la adresa habitatului provine din modificarea debitelor apelor curgătoare ca urmare a schimbărilor climatice. Eventuala contaminare a apelor cu poluanți (reziduri petroliere, pesticide etc.) poate periclita drastic acest habitat. 

Galerie foto