Acasă / Activități proiect / A.2. Activități de informare, conștientizare și consultare a grupului țintă

A.2. Activități de informare, conștientizare și consultare a grupului țintă

În vederea îndeplinirii obiectivului general, sunt prevăzute activități specifice având ca scop rezolvarea problemelor semnalate la nivelul siturilor Natura 2000 vizate, corelate cu obiectivele specifice propuse. Cea de-a doua activitate vizată de proiect cod SMIS 116950 este informarea, conștientizarea și consultarea factorilor interesați direct în managementul Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului) împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Munții Retezat, în concordanță cu legislația în vigoare.

Subactivitățiile derulate pe perioada de implementare a proiectului “Întărirea capacităţii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul Național Retezat (incluzând rezervaţiile 2 494 Gemenele, 2 496 Peştera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parţial - ROSCI0217 Retezat şi ROSPA0084 Munţii Retezat, cod SMIS: 116950, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POIM 2014-2020, sunt enumerate mai jos, împreună cu rezultatele aferente.

A.2.1. Activități de informare si publicitate pentru diseminarea rezultatelor proiectului

 A.2.1.1. Activități de informare si publicitate la inceputul proiectului (conferința de lansare)

 Conferința a fost organizată în municipiul Deva pentru a informa publicul cu privire la scopul și activitățile proiectului. La conferința, cu durata de 1 zi, au fost invitate 50 de persoane reprezentând grupurile țintă definite pentru acestă activitate din județele Hunedoara, Caraş-Severin şi Gorj, pe teritoriul cărora se întind ariile protejate care fac obiectivul proiectului.

 Rezultatele activității sunt:

 • 50 Brosuri de prezentare a proiectului distribuite în cadrul conferintei de lansare a proiectului
 • 50 Pixuri cu însemnele proiectului distribuite în cadrul conferintei de lansare a proiectului
 • 60 Etichete autocolante
 • 1 Anunt de presa pentru lansarea proiectului
 • 1 Conferinta de lansare a proiectului
 •  50 Persoane paricipante la conferința de lansare a proiectului 
 • 7 Roll-upuri de prezentare a proiectului
 • 50 Mape de prezentare a proiectului distribuite în cadrul conferintei de lansare a proiectului
 • 50 Blocnotes-uri distribuite în cadrul conferintei de lansare a proiectului
 • 10 Afise promotionale ale proiectului expuse la conferinta de lansare a proiectului

 A.2.1.2. Activități de informare si publicitate la incheierea proiectului (conferința de incheiere)

 A doua conferință se va organiza după încheierea activităților principale din proiect: activităților de informare și conștientizare, evaluării impactului activităților de comunicare din cadrul proiectului, elaborării planului de management și a anexelor acestuia. Evenimentul va avea rolul de a prezenta rezultatele proiectului, gradul îndeplinirii obiectivelor precum și a măsurilor de conservare și management propuse în planul de management.

 A.2.2. Activități de informare, conștientizare și consultare a grupului ţintă: comunitățile locale, instituţii ale statului/factori de decizie, publicul larg, alte instituții interesate.

Vor fi organizate 8 întâlniri pentru conștientizarea stakeholderilor pentru 25 persoane/ întâlnire în localitățile (8 UAT) de pe teritoriul ariilor naturale protejate. Acești liderii de opinie de la nivelul comunităților mici au un nivel de aspirații ridicat și sunt mai bine informați, dispun de un nivel de educație mai mare și îi pot influența pe ceilalți locuitori în toate privințele, inclusiv în ceea ce privește atitudinea față de mediu și bidoversitate. Stakeholderii trebuie să fie stimulați să se intereseze de subiect, să-l studieze, și pentru aceasta au nevoie să li se ofere material documentar de actualitae. Dacă aceste categorii își vor forma singuri o opinie și o vor transmite mai departe și ceilalți locuitori o vor adopta în foarte mare măsură. Din acest motiv s-a luat decizia de a se întreprinde activități de conștientizare directă cu populația și cu stakeholderii din zona de interes a proiectului.

 A.2.3. Informarea şi conştientizarea vizitatorilor Parcului Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, prin organizarea de 6 evenimente, producerea şi distribuirea de materiale de informare și conștientizare.

 Administrația Parcului Național Retezat din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, a desfășurat  6 întâlniri publice „PORȚI DESCHISE ÎN CENTRELE DE VIZITARE ALE ADMINISTRAȚIEI PARCULUI NAȚIONAL RETEZAT„ pentru informarea și conștientizarea vizitatorilor.  

Rezultatele activității sunt: 

 • 11 Filme documentare scurte
 • 2500 Magneti
 • 2500 buc. - Ghidul vizitatorului in Parcul National Retezat si siturile Natura 2000
 • 120 Vizitatori în cadrul evenimentelor porti deschise organizate la centrele de vizitare
 • 6 evenimente centre de vizitare (3 evenim×2 centre) 
 • 2500 seturi - Ghiduri cu speciile si habitatele protejate din Parcul National Retezat si siturile Natura 2000 ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat
 • 4000 Harti turistice ale Parcului National Retezat si siturilor N2000
 • 120 Afise promotionale ptr evenimentele din centrele de informare
 • 2500 DVD-uri cu filmele documentare scurte

A.2.4. Realizarea a 11 filme documentare scurte, în vederea conștientizării publicului și promovării valorilor naturale aferente ariilor protejate vizate de proiect.

Au fost realizate 11 filme scurte cu durata de 2 minute, dintre care 10 filme vor aborda speciile şi habitatele pentru care au fost declarate parcul naţional şi siturile Natura 2000 din Retezat, iar 1 film va prezenta sintetic cele trei arii naturale protejate. Filmele îşi propun să prezinte valorile naturale ale zonei aşa încât materialul filmat să surprindă aspectelele numeroase şi complexe ale celor 3 arii naturale protejate. Filmele au fost încărcate pe pagina de youtube a Parcului Național Retezat.

Rezultatele activității sunt: 

 • 2500 DVD-uri cu filmele documentare scurte
 • 11 Filme documentare scurte;
 • 4000 vizualizări ale filmelor pe youtube. 

Activitatea A.2.5. Actualizarea și îmbunatațirea site-ului www.retezat.ro

Administrația Parcului Național Retezat deține websiteul www.retezat.ro realizat cu 10 ani în urmă în cadrul unui proiect Life implementat între 2005-2008 și a cărui structura și grafică necesită actualizare și îmbunătățire prin utilizarea tehnologiilor de programare și design de actualitate și crearea unei versiuni mobile așa încât portalul să fie mai ușor de utilizat și mai atractiv pentru publicul larg. Site-ul a fost realizat pentru informarea grupurilor țintă și a publicului larg asupra ariilor protejate dar și pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

 Rezultatele activității sunt: 

 • 3000 vizitatori unici;
 • 1 website www.retezat.ro actualizat;
 • 5000 vizite

Activitatea A.2.6. Informarea și conștientizarea elevilor și profesorilor cu privire la importanța conservării ecosistemelor, habitatelor și speciilor din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului) împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Munții Retezat.

Administraţia Parcului Naţional Retezat, a desfășurat în parteneriat cu 15 unități de învățământ de pe teritoriul comunelor/ orașelor pe care se întind ariile naturale protejate vizate de proiect, activitatea de informare și conștientizare a elevilor și profesorilor cu privire la importanța conservării ecosistemelor, habitatelor și speciilor din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului) împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Munții Retezat. Au fost organizate 15 expoziții de fotografie și 15 acțiuni pentru educarea și conștientizarea elevilor din ciclurile primar și gimnazial în unitățile de învățământ din arealul ariilor protejate.

 Rezultatele activității sunt: 

 • 4 Consultari publice preliminare
 • 375 buc. - Diploma de participare pentru elevi
 • 375buc. - Tricou personalizat pentru elevi
 • 480 buc. Ghid educativ despre valorile ariilor protejate din Retezat distribuit
 • 750 Fotografii multiplicate si înramate (50 foto x 15 seturi)
 • 30 Cadre didactice informate
 • 15 Expozitii de fotografie in scoli
 • 375 buc - Orar scolar pentru elevi
 • 375 buc. - Ghiozdan personalizat pentru elevi
 • 375 buc. - Pixuri cu însemnele proiectului
 • 80 Persoane participante la consultarile publice preliminare

Activitatea A.2.7. Organizare de consultări publice preliminare pentru dezbaterea măsurilor din planul de management.

Administraţia Parcului Naţional Retezat a desfășurat 4 consultări publice preliminare în localitățile din proximitatea Parcului Național Retezat și al siturilor ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat cu scopul prezentării factorilor locali interesați, procesul de realizare a Planului de management. 

 • 4 Consultari publice preliminare
 • 20 Afise promovare expuse în cadrul consultarilor publice preliminare
 • 80 Pixuri distribuite în cadrul consultarilor publice preliminare
 • 80 Mape distribuite în cadrul consultarilor publice preliminare
 • 1 Anunt de presa referitor la organizarea consultarilor publice preliminare publicat
 • 80 Blocnotesuri distribuite în cadrul consultarilor publice preliminare
 • 80 Brosuri de prezentare a planului de management distribuite în cadrul consultarilor publice preliminare
 • 80 Afise informare organizare consultari locale expuse în cadrul consultarilor publice preliminare
 • 80 Persoane participante la consultarile publice preliminare

  

Activitatea A.2.8. Organizare de consultări publice finale pentru dezbaterea măsurilor din planul de management.

A doua serie de 4 consultări va avea loc la sfârşitul perioadei de elaborare a măsurilor de management după analizarea şi încoporarea în planul de management a rezultatelor primei serii de consultări pentru a informa participanţii şi crea un consens la nivelul populaţiei asupra măsurilor incluse în planul de management.

Activitatea A.2.9. Organizarea întâlnirii Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Național Retezat.

Întrunirea membrilor Consiliului Consultativ de Administrare (CCA) al Parcului Național Retezat se organizează cu scopul prezentării, analizării și discutării măsurilor din propunerea de plan de management în vederea obținerii avizului consiliului.

Activitatea A.2.10. Organizarea întâlnirii Consiliului Științific al Parcului Național Retezat

Întrunirea membrilor Consiliului Știintific (CS) al Parcului Național Retezat se organizează cu scopul prezentării, analizării și discutării măsurilor din propunerea de plan de management și obținerii aprobării consiliului.