Acasă / Informare publică / Solicitări de informații, petiții și reclamații

Solicitări de informații, petiții și reclamații

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare, dreptul de petiţionare este recunoscut cetățenilor cât şi organizaţiilor legal constituite, aceștia putând formula petiţii în nume propriu sau în numele colectivelor pe care le reprezintă.

Pentru a solicita informații de interes public de la R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL RETEZAT R.A. vă rugăm să completați Formularul de solicitare informații de interes public semnat olograf sau electronic.

Pentru a ne adresa o petiție vă rugăm să completați Formularul petiție persoaner fizice semnat olograf sau electronic.

Documentele însoțite de Acordul GDPR (link) pot fi transmise la adresa R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL RETEZAT R.A. Sat Nucșoara, nr. 284, 337423, Comuna Sălașul de Sus, județul Hunedoara, nr. telefon 0733 888 586 sau pe email la adresa office@retezat.ro

Fișiere