Acasă / Informare publică / G.D.P.R.

G.D.P.R.

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) a fost pus direct în aplicare în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018.

Responsabil cu protectia datelor APNR.

Drăgușin Corina
e-mail: dpo@retezat.ro

Fișiere