Acasă / Tradiții și evenimente / Informarea şi conştientizarea stakeholderilor din localitățile aflate in proximitatea Parcului Național Retezat

Informarea şi conştientizarea stakeholderilor din localitățile aflate in proximitatea Parcului Național Retezat

25 Martie 2021 - 31 Martie 2021

Informarea şi conştientizarea stakeholderilor din localitățile aflate in proximitatea Parcului Național Retezat

Informarea şi conştientizarea stakeholderilor din localitățile aflate in proximitatea Parcului Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, cu privire la valorile ariilor naturale protejate, prin organizarea a 8 întâlniri publice şi distribuirea de materiale de informare și conștientizare

Activitățile de informare și conștientizare propuse au în principal rolul de a reduce sau de a înlătura presiunile exercitate de către comunităţi asupra biodiversităţii din ariile protejate vizate. Imprimarea în conștiința publicului țintă a mesajelor cheie de apreciere și protejare a speciilor și habitatelor și de înlăturare a inițiativelor dăunătoare, creează premisele unei conservări favorabile. În zona vizată de proiect interesul populației față de problemele legate de biodiversitate și de mediu este scăzut și populația, în marea majoritate a situațiilor, are acces greoi la instrumentele moderne de comunicare. Din aceste motive s-a luat decizia de a se întreprinde activități de conștientizare directă cu factorii interesați din cele 8 UAT aflate în arealul Munților Retezat. 

R.N.P. ROMSILVA - Administraţia Parcului Naţional Retezat R.A., în cadrul proiectului în implementare Cod SMIS 116950: „Întărirea capacității pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul Național Retezat (incluzând Rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat”, vă invită să participați la activitățiile de informare și conștientizare din cadrul proiectului, realizate cu rolul de a reduce sau de a înlătura presiunile exercitate de către comunităţi asupra biodiversităţii din ariile protejate vizate.

Această activitate de informare va fi derulată concomitent cu activitatea de consultări publice finale pentru dezbaterea măsurilor din prima versiune a planului de management. Astfel, pe lângă activitatea de informare, putem discuta cu factorii interesați despre măsurile din prima versiune a planului de management și în celelalte 4 UAT-uri care nu sunt cuprinse în activitatea de consultări finale.

Astfel, dorim să vă invităm la activitățiile de informare conștientizare și să discutăm măsurile din  prima versiune a planului de management realizate:

25.03.2021: comuna Sălașu de Sus, jud. Hunedoara - Căminul Cultural Paroși, ora 09:00

25.03.2021: comuna Râu de Mori, jud. Hunedoara - Primăria Râu de Mori, ora 13:00

26.03.2021: comuna Pui, jud. Hunedoara - Primăria Pui, ora 09:00

26.03.2021: oraș Uricani,  jud. Hunedoara - Primăria Uricani, ora 13:00

29.03.2021: comuna Zăvoi, jud. Caraș Severin - Cămin Cultural Zăvoi, ora 12:00

30.03.2021: comuna Teregova, jud. Caraș Severin - Primăria Teregova,  ora 11:00

31.03.2021: orașul Tismana, jud. Gorj - Primăria Tismana, ora: 11:00

31.03.2021: Comuna Padeș, jud. Gorj - Primăria Padeș, ora: 13:00

INTRAREA ÎN CADRUL EVENIMENTELOR ESTE LIBERĂ! Pentru buna desfășurare a evenimentelor, vă rugăm să completați formularul: https://bit.ly/2NtEE0R ! VĂ MULȚUMIM!

ATENȚIE!!! Administrația Parcului Național Retezat și primăriile partenere își rezervă dreptul de a reprograma întâlnirile în cazul în care rata incidenței de infectare cu COVID-19 va crește în localitățiile unde consultările publice finale se vor desfășura!

În cazul în care nu puteți ajunge fizic la consultările publice, puteți reveni cu opinii, sugestii și recomandări pe adresa de email comunicare.retezat@gmail.com până la data de 01.04.2021.

ATENȚIE!!! În conformitate cu HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, prima versiune a Planului de management a fost înaintată către APM Hunedoara. Procesul de evaluare de mediu se va finaliza odată cu primirea avizului de mediu.  În acest moment, Planul de management se afla doar în prima etapă. Urmatoarele etape din cadrul acestei proceduri de realizare a evaluării de mediu, vor consta în: grupuri de lucru și dezbateri publice. Procedura de evaluare de mediu este separată de întâlnirile amintite mai sus.

Proiectul are ca obiectiv general asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat. Revizuirea planului de management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării ariilor naturale protejate va fi realizată în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ.  

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 0742120469 sau la adresa de e-mail comunicare.retezat@gmail.com. Vă mulțumim!