Acasă / Noutăți / IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

– referitor la Planul de management și redefinirea hărții zonării interne a Parcului Național Retezat -

Ediția a doua a Planului de management al Parcului Național Retezat și a ariilor naturale incluse sau suprapuse se află în curs de avizare la APM Hunedoara - autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Ca urmare a limitărilor prevăzute la art.6 din OM nr. 552 din 26 august 2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice, modificarea zonării interne a Parcului Național Retezat se va realiza în baza rezultatelor studiilor de specialitate, în termen de maxim 12 luni de la aprobarea Planului de management.

Menționăm că APNR are în curs de realizare studiul de fundamentare pentru modificarea zonării interne a parcului, studiu ce va fi transmis autorității publice centrale competente, după obținerea acordului proprietarilor terenurilor vizate de modificarea zonării interne.