Acasă / Noutăți / ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

– referitor la redefinirea hărții zonării interne a Parcului Național Retezat -

Administrația Parcului Național Retezat R.A., a răspuns solicitărilor publicului interesat referitoare la versiunea 1 a planului de management prin adresa Nr. SMIS116950_1977 / 28.04.2021 (document postat și pe site-ul administrației la link https://retezat.ro/noutati/52/raspuns-observatii-privind-planul-de-management-al-parcului-national-retezat și transmis tuturor factorilor interesați). În aceasta au fost specificate în clar următoarele:

  • APNR respectă în totalitate legislația mai precis OM552/2003

În ordinul ministerial nr. 552 din 26 august 2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice, la articolul Art. 6 se menționează:

(1) Zonarea interioară a fiecărui parc național și parc natural va fi definitivată, acolo unde este cazul, cu ocazia aprobării planului de management pentru fiecare arie protejată.

(2) Suprafața zonei de conservare specială prevăzută în proiectul planului de management al parcului nu poate să difere cu mai mult de 5% față de suprafața zonei de conservare specială aprobată prin prezentul ordin decât în cazuri bine justificate, în baza unor studii de specialitate aprobate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și mediu.

  • În același răspuns APNR a specificat că a luat în considerare că orice modificare +/- mai mare de 5% trebuie fundamentată științific și încă de la demararea proiectului a coordonat munca specialiștilor în această direcție. APNR nu exclude varianta ca anumite suprafețe să fie reîncadrate în Zone de protecție integrală!

 După acest pas, până în prezent:

  1. APNR a fundamentat științific în baza datelor colectate în perioada 2018-2021 necesitatea redimensionării Zonei de Protecție Integrală a parcului (cea portocaliu pe hartă - ZPI);
  2. A obținut acordul Statului Român de includere în ZPI a unei părți importante din Bazinul Râului Ses – zonele cu arborete;
  3. A obținut acordul de principiu a proprietarului – Academia Română de a include întreg Bazinul Lăpușnicului Mic în ZPI, decizia finală va fi luată în Plenul Academiei Române ce se va întâlni în această toamnă;
  4. A obținut acordul altor UAT-uri de a include în ZPI alte suprafețe forestiere și neforestiere ce până acum erau încadrate în Zonă de Conservare Durabilă (galben pe hartă);
  5. APNR se află în proces de consultare cu alte Primării.

Așa cum am mai menționat redefinirea cu mai mult de 5 % a zonării interne poate fi făcută doar, în baza unor studii de specialitate aprobate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și mediu. Toate demersurile pentru a obține aprobarea proprietarilor de teren au fost făcute, urmând ca studiul de fundamentare să fie depus către Minister în această toamnă.

Dacă acest studiu va fi aprobat, suprafața ZPI din parc va creste cu aproximativ 6.000 ha habitate forestiere și neforestiere.

Reamintim că la momentul actual zonarea nu poate fi modificată decât cu +/- 5%, din acest motiv în versiunea versiunea 2 a planului zonarea este asemănătoare cu cea din 2003. Zonarea va fi modificată în mod substanțial (peste 5%) după aprobarea studiului de fundamentare care trebuie să conțină atât informațiile științifice cât și acordul proprietarilor.

Toate aceste informații vor fi prezentate publicului larg la data de 07 Septembrie 2021 în cadrul unei dezbateri publice la care toți factorii interesați sunt așteptați să participe. Detaliile despre eveniment/ participanți etc. vor fi transmise în decusrsul săptămânii următoare.

Pe lângă grupurile țintă, factorii interesați direct și publicul larg, sperăm ca de această dată Asociația Agent Green, Asociația Altitudine și domnul Călin Dejeu, biolog și activist de mediu să participe la consultările publice privind Harta zonării interne a Parcului Național Retezat.