Acasă / Noutăți / Activități de conștientizare și consultare în procesul de revizuire a Planului de management

Activități de conștientizare și consultare în procesul de revizuire a Planului de management

Activități de conștientizare și consultare în procesul de revizuire a Planului de management

R.N.P. ROMSILVA - Administraţia Parcului Naţional Retezat R.A., în cadrul proiectului în implementare Cod SMIS 116950: „Întărirea capacității pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul Național Retezat (incluzând Rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat” a derulat în perioada 25 – 31 martie 2021 activitățile: "Activitatea  A.2.2. Informarea şi conştientizarea factorilor interesați din localitățile aflate în proximitatea Parcului Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, cu privire la valorile ariilor naturale protejate "  (8 întâlniri în cele 8 UAT vizate de proiect) și “Activitatea A.2.8. Organizare de consultări publice finale pentru dezbaterea măsurilor din planul de management”. (4 întâlniri în 4 din cele 8 UAT vizate de proiect).

Activitatea  A.2.2. Informarea şi conştientizarea factorilor interesați din localitățile aflate în proximitatea Parcului Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, cu privire la valorile ariilor naturale protejate, prin organizarea a 8 întâlniri publice şi distribuirea de materiale de informare și conștientizare

Activitățile de informare și conștientizare propuse au în principal rolul de a reduce sau de a înlătura presiunile exercitate de către comunităţi asupra biodiversităţii din ariile protejate vizate. Imprimarea în conștiința publicului țintă a mesajelor cheie de apreciere și protejare a speciilor și habitatelor și de înlăturare a inițiativelor dăunătoare creează premisele unei conservări favorabile. În zona vizată de proiect interesul populației față de problemele legate de biodiversitate și de mediu este scăzut și populația, în majoritatea situațiilor, are acces greoi la instrumentele moderne de comunicare. Din aceste motive s-a luat decizia de a se întreprinde activități de conștientizare directă cu factorii interesați din cele 8 UAT aflate în arealul Munților Retezat.

Activitatea A.2.8. Organizare de consultări publice finale pentru dezbaterea măsurilor din planul de management, prin organizarea a 4 întâlniri publice şi distribuirea de materiale de informare

Activitățiile au fost realizate cu scopul prezentării și dezbaterii cu factorii interesați a primei versiuni a planului de management și a măsurilor propuse. În cadrul acestor întâlniri au fost consultate grupurile țintă și factorii interesați direct în managementul ariilor protejate pentru dezbaterea măsurilor din prima versiune a Planului de management.

Aceste activități au fost derulate concomitent din următoarele motive:

  • Având în vedere situația la nivel național, regional (jud. Hunedoara, Caraș-Severin și Gorj) și local a pericolului cauzat de virusul SARS-CoV-2, în cazul în care întâlnirile au putut fi derulate fizic ne-am dorit să minimalizăm contactul echipei și a factorilor interesați.
  • De asemenea, în acest format am avut posibilitatea de a discuta cu factorii interesați despre măsurile din prima versiune a planului de management și în cele 4 UAT care nu au fost cuprinse în activitatea de consultări finale.

Aceste activități au fost realizate cu sprijinul administrațiilor locale din cele 8 UAT vizate de proiect. Persoanele fizice și juridice care nu au ajuns fizic la consultările publice, au formulat opinii, sugestii și recomandări pe adresa de email comunicare.retezat@gmail.com.

Așa cum am mai anunțat, trebuie făcută distincția între cele două categorii de întâlniri: una în conformitate cu cererea de finanțare (activitățiile enumerate mai sus), iar cealaltă categorie este generată de parcurgerea procedurii de evaluare de mediu în conformitate cu HG 1076/2004 (SEA).

În conformitate cu HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, prima versiune a Planului de management a fost înaintată către APM Hunedoara. Procesul de evaluare de mediu se va finaliza prin emiterea avizului de mediu. În acest moment, Planul de management se afla doar în prima etapă. Urmatoarele etape din cadrul acestei proceduri de realizare a evaluării de mediu vor consta în: grupuri de lucru și dezbateri publice. Procedura de evaluare de mediu este separată de întâlnirile realizate în perioada 25 – 31 martie a.c.