Acasă / Noutăți / Compensații pentru proprietarii privați de pădure din ariile naturale protejate sau din alte zone cu astfel de protecție

Compensații pentru proprietarii privați de pădure din ariile naturale protejate sau din alte zone cu astfel de protecție

Compensații pentru proprietarii privați de pădure din ariile naturale protejate sau din alte zone cu astfel de protecție
A fost adoptată în ședința de Guvern și Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, din cauza funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă.
 
”Este vorba de proprietarii privați de pădure din ariile naturale protejate sau din alte zone cu astfel de protecție. Am aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de aproape un miliard de lei, pentru perioada 2024-2027, și vom compensa proprietarii care nu au dreptul sau au anumite interdicții în a-și exploata propria pădure. Vom plăti 745 de lei pentru fiecare hectar și pentru fiecare an. În cazul protecției T1 și, pentru protecția T2, care e mai puțin strictă, vom plăti 365 de lei în fiecare an, pentru fiecare hectar de pădure. Bugetul pentru acest an este de aproximativ 191 de milioane de lei și numărul de beneficiari ce vor fi plătiți ca urmare a acestor compensații este de aproximativ 1.300” a precizat ministrul Mircea Fechet.
 
Schema se aplică în perioada 2024 – 2027 proprietarilor, persoane fizice și juridice, precum și formelor asociative ale acestora, unităților administrativ-teritoriale pentru fondul forestier proprietate publică și privată, care au în proprietate păduri pe ale căror terenuri forestiere există restricţii de mediu aplicabile activităţilor forestiere.
 
Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentând costurile standard calculate în baza pierderilor de venit generate de restricţii de mediu aplicabile activităţilor forestiere.
 
Pentru a evita interpretările tendențioase sau greșite ale prevederilor legale privind acordarea de compensații proprietarilor de păduri aflate în anumite condiții speciale, vă rugăm să țineți seama de art. 10 din Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, din cauza funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă. 
 
"Art. 10. – (1) Beneficiarii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 depun la Garda forestieră competentă teritorial cererea pentru acordarea unor compensaţii proprietarilor de păduri, pentru suprafeţele delimitate de protecţie a naturii, cu restricţii de mediu aplicabile activităţilor forestiere, pentru anul/perioada solicitată, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de opisul documentelor."
 
Atenție! Compensaţiile reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, din cauza funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă sunt acordate de către Guvernul României, prin structurile specializate, NU de către  administrațiile de arii naturale protejate. 
 
 
sursa Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Fișiere