Acasă / Noutăți / Ultima versiune propusă a hărții zonării interne a Parcului Național Retezat

Ultima versiune propusă a hărții zonării interne a Parcului Național Retezat

Ultima versiune propusă a hărții zonării interne a Parcului Național Retezat

Administrația Parcul Național Retezat dorește dorește să vă aducă la cunoștință cea mai recentă versiune propusă a hărții zonării interne a Parcului Național Retezat, Anexa 3 la Planul de Management al Parcului Național Retezat. 

Planul de management a fost realizat de Administrația Parcului Național Retezat, în cadrul proiectului “Întărirea capacității pentru managementul adaptativ al capitalului natural din ariile protejate Parcul Național Retezat, incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului, împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat”, cod SMIS 116950. Proiectul a fost finanțat în cadrul Axei Prioritare 4 a POIM 2014-2020 – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate. 

Proiectul are ca obiectiv general asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat. Revizuirea planului de management și informarea/ conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării ariilor naturale protejate a fost realizată în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ. 

Mulțumim tuturor pentru suport și implicare!