Acasă / Habitate / 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

Forestiere

9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

Acest habitat este reprezentat de către făgetele și făgeto - brădetele de pe platouri unde solurile, spălate pe toată adâncimea lor de către ploile și zăpezile bogate de munte, au rămas sărace în nutrienți și au o reacție acidă. De aceea, flora acestor făgete este evident mai săracă decât cea a făgetelor dacice, iar plantele ce apar au de cele mai multe ori flori modeste și sunt rezistente la reacția solului. Predomină cel mai adesea ierburile și rogozurile de pădure, cele mai importante fiind trestioara Calamagrostis arundianacea, păiușul Deschampsia flexuosa, Luzula sylvatica. Totuși, este important de subliniat că făgetele acidofile conțin uneori covoare întinse de afin Vaccinium myrtillus, care dau vara târziu recolte bogate de fructe aromate, foarte importante pentru numeroase specii de animale, venite din alte habitate ale Retezatului. Arborii caracteristici sunt fagul Fagus sylvatica, paltinul Acer platanoides, mesteacănul Betula verrucosa, plopul tremurător Populus tremula, iar la altitudini ceva mai mari molidul, Picea abies.

Asociaţii vegetale: 

Festuco drymejae-Fagetum Morariu et al. 1968; Hieracio-rotundati – Abietum(Soó 1962) Täuber 1987; Hieracio rotundati-Fagetum (Vida 1963) Täuber 1987 (syn.: Deschampsio flexuosae-Fagetum Soó 1962).

Alte specii: Hieracium rotundatum, Carex pilosa, vinarița Galium odoratum, Euphorbia amygdaloides, gălbenița Lamium galeobdolon, măcrișul iepurelui Oxalis acetosella, Poa nemoralis, mierea ursului Pulmonaria rubra, frăguțele Fragaria vesca, Rubus hirtus, călțunii popii Viola reichenbachiana, iarba cășunăturii Saxifraga cuneifolia.

Specii de animale:

Mamiferele mari sunt aceleași cu cele întâlnite în habitatul pădurilor dacice de fag și în cel al pădurilor de molid, dar restul grupelor sunt mult mai slab reprezentate în ce privește numărul speciilor față de făgetele dacice. Ca și pădurile de molid, făgetele acidofile se disting prin „liniște” și o mare monotonie, rar întreruptă pe platouri de către un luminiș sau de un masiv stâncos izolat, unde numărul de păsări, nevertebrate, reptile sau păsări crește. 

Distribuţia.

În Retezat, munți puternic fragmentați de văi cu versanți abrupți, acest habitat forestier tipic pentru platouri și areale cu pante puțin înclinate (până la circa 7 grade) nu apare decât insular, pe culmile ce prezintă porțiuni mai plate, în general la altitudini mai joase, de până la 1000 m. 

Amenințări. 

Habitatul situat îndeosebi pe culmi, platouri și porțiuni puțin înclinate ale versanților este în mod deosebit afectat de trasarea unor noi drumuri forestiere și de lărgirea celor existente. Aici se organizează de asemenea, de obicei, punctele centrale ale exploatărilor forestiere, cu gararea utilajelor și efectuarea încărcării buștenilor. În ciuda biodiversității scăzute, masa lemnoasă din aceste arborete este de calitate și reprezintă o mare tentație pentru firmele de exploatare forestieră. 

Galerie foto