Acasă / Habitate / 4060 - Tufărișuri alpine și boreale

4060 - Tufărișuri alpine și boreale

Alpine

4060 - Tufărișuri alpine și boreale

Normele Natura 2000 separă habitatul de tufărișuri subalpine 4070*, edificat de jneapăn și smârdar, de tufărișurile subalpine formate din ienupărul pitic Juniperus sibirica și, în mod secundar, de afin Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, merișor Vaccinium vitis-idaea și azalee Loiseleuria (Azalea) procumbens. Această separare este de ordin biogeografic, jneapănul și smârdarul fiind specii endemice pentru munții din Europa Centrală, pe când ienupărul pitic, afinul și merișorul sunt specii cu un areal boreal circumpolar, foarte larg în emisfera nordică. În realitate, călătorul prin munți constată că de foarte multe ori aceste specii și tufărișurile pe care le edifică cresc în amestec pe același versant, fiind imposibil de separat. Acest lucru este normal, speciile componente având aceleași necesități (nișe) ecologice. Din acest motiv, speciile de plante și animale din cele două habitate sunt aceleași.  

Specii caracteristice: Loiseleuria procumbens, Cetraria islandica, Rhododendron myrtifolium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium gaultherioides, Saxifraga paniculata, Campanula kladniana, Campanula patula ssp. abietina, Juniperus sibirica, Empetrum nigrum hermaphroditum, Thamnolia vermicularis, Bruckenthalia spiculifolia, Dryas octopetala, Sesleria coerulans, Poa molinierii.

Asociaţii vegetale: 

Cetrario - Loiseleurietum procumbentis Br.-Bl. et al. 1939; Campanulo abietinae-Juniperetum Simon 1966; Empetro-Vaccinietum gaultherioidis Br.-Bl. 1926; Campanulo abietinae-Vaccinietum (Buia et al. 1962) Boşcaiu 1971; Rhododendro myrtifolii-Vaccinietum Borza (1955) 1959 em. Boșcaiu 1971; Junipero-Bruckenthalietum Horv. 1936; Achilleo schurii-Dryadetum (Beldie 1967) Coldea 1984. 

Distribuție. 

În Parcul Național Retezat, habitatul a fost identificat în etajul subalpin pe creasta Piciorul Colţului şi pe Faţa Retezatului, Culmea Prelucele Retezat, Culmea Vălărească-Valea Ștevia, Culmea Lolaia, Culmea Valea Rea, Culmea Galeșu, Culmea Pietrele, Culmea Slăveiu.

Amenințări. 

Habitatul este bine conservat și puțin amenințat. Din păcate, norme agricole ale UE impuse prin Agenția de Plăți și Investiții în Agricultură prevăd între obligațiile proprietarilor de pășuni curățarea tufărișurilor de orice fel, fiind în totală opoziție cu necesitățile de conservare.

Galerie foto