Acasă / Arii naturale protejate / ROSPA0084 Munții Retezat

ROSPA0084 Munții Retezat

Situl ROSPA0084 Munţii Retezat se suprapune integral şi exact peste suprafaţa Parcului Naţional Retezat, fiind situat preponderent în judeţul Hunedoara, extinzându-se puţin şi în judeţele Gorj şi Caraş-Severin, acoperind mare parte din Masivul Retezat, Masivul Godeanu în totalitate şi o mică parte din Munţii Ţarcu, în partea vestică a Carpaţilor Meridionali, între limitele altitudinale de aprox. 700 m (în partea sa vestică, pe valea Râului Mare) şi 2509 m (vf. Peleaga).

Avifauna este bine reprezentată de specii caracteristice zonei în care se găseşte situl, cu numeroase specii de răpi- toare de zi şi de noapte, precum şi insectivore, foarte importante de menționat fiind câteva specii amenințate la nivelul Uniunii Europene: ierunca, acvila de munte (este al doilea sit ca importanță din țară pentru această specie), şoimul călător, minuni- ța, ciuvica, buha mare, ciocănitoarea de munte şi muscarul mic. În zona acestui sit întâlnim şi alte specii de păsări importante, ca de exemplu: acvila țipătoare mică, viesparul, şerparul, huhurezul mare, barza neagră, 3 specii de ciocănitoare, cârstelul de câmp ş.a.