Acasă / Activități proiect / A.5. Auditul financiar al proiectului

A.5. Auditul financiar al proiectului

În vederea îndeplinirii obiectivului general, sunt prevăzute activități specifice având ca scop rezolvarea problemelor semnalate la nivelul siturilor Natura 2000 vizate, corelate cu obiectivele specifice propuse. Cea de-a cincea, și ultima, activitate vizată de proiect cod SMIS 116950 este auditul financiar al proiectului “Întărirea capacităţii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul Național Retezat (incluzând rezervaţiile 2 494 Gemenele, 2 496 Peştera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parţial - ROSCI0217 Retezat şi ROSPA0084 Munţii Retezat

Subactivitățiile derulate pe perioada de implementare a proiectului “Întărirea capacităţii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul Național Retezat (incluzând rezervaţiile 2 494 Gemenele, 2 496 Peştera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parţial - ROSCI0217 Retezat şi ROSPA0084 Munţii Retezat, cod SMIS: 116950, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POIM 2014-2020, sunt enumerate mai jos, împreună cu rezultatele aferente.

A.5.1. Raportul de audit pe anul I de implementare a proiectului. 

Activitatea de auditare financiară a proiectului a fost realizată în concordanţă cu termenii de referinţă pentru verificarea cheltuielilor din contractul de finanţare şi a Standardului Internaţional pentru Servicii Conexe (ISRS) 4400. Angajamente pentru efectuarea Procedurilor Convenite privind Informaţia Financiară aşa cum au fost promulgate de către Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC). Auditorul va verifica dacă cheltuielile menţionate de beneficiar în rapoartele financiare au avut loc, dacă sunt fidele şi eligibile. 

Rezultatele activității sunt: 

  • 1 Raport început de audit pe anul I de implementare a proiectului 

A.5.2. Raportul de audit pe anul al II-lea de implementare a proiectului. 

Activitatea de auditare financiară a proiectului a fost realizată în concordanţă cu termenii de referinţă pentru verificarea cheltuielilor din contractul de finanţare şi a Standardului Internaţional pentru Servicii Conexe (ISRS) 4400. Angajamente pentru efectuarea Procedurilor Convenite privind Informaţia Financiară aşa cum au fost promulgate de către Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC). Auditorul va verifica dacă cheltuielile menţionate de beneficiar în rapoartele financiare au avut loc, dacă sunt fidele şi eligibile. 

Rezultatele activității sunt: 

  • 1 Raport intermediar de audit pe anul II de implementare a proiectului

A.5.2. Raportul de audit pe anul al III-lea de implementare a proiectului. 

Activitatea de auditare financiară a proiectului a fost realizată în concordanţă cu termenii de referinţă pentru verificarea cheltuielilor din contractul de finanţare şi a Standardului Internaţional pentru Servicii Conexe (ISRS) 4400. Angajamente pentru efectuarea Procedurilor Convenite privind Informaţia Financiară aşa cum au fost promulgate de către Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC). Auditorul va verifica dacă cheltuielile menţionate de beneficiar în rapoartele financiare au avut loc, dacă sunt fidele şi eligibile.