Acasă / Activități proiect / A.4. Managementul Proiectului

A.4. Managementul Proiectului

În vederea îndeplinirii obiectivului general, sunt prevăzute activități specifice având ca scop rezolvarea problemelor semnalate la nivelul siturilor Natura 2000 vizate, corelate cu obiectivele specifice propuse. Cea de-a patra activitate vizată de proiect cod SMIS 116950 este managementul proiectului “Întărirea capacităţii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul Național Retezat (incluzând rezervaţiile 2 494 Gemenele, 2 496 Peştera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parţial - ROSCI0217 Retezat şi ROSPA0084 Munţii Retezat (planificarea, implementarea și monitorizarea/ evaluarea activităților)

Subactivitățiile derulate pe perioada de implementare a proiectului “Întărirea capacităţii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul Național Retezat (incluzând rezervaţiile 2 494 Gemenele, 2 496 Peştera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parţial - ROSCI0217 Retezat şi ROSPA0084 Munţii Retezat, cod SMIS: 116950, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POIM 2014-2020, sunt enumerate mai jos, împreună cu rezultatele aferente.

A.4.1. Activitatea membrilor Unității de Implementare a Proiectului 

Managementul proiectului presupune planificarea, implementarea şi monitorizarea activităţilor legate de elaborarea Planului de Management şi desfăşurarea activităţilor de conştientizare şi de instruire de către Unitatea de implementare a proiectului (UIP). 

A.4.2. Achiziție echipamente UIP 

În vederea unei bune desfășurări a activităților membrilor U.I.P, sunt necesare achiziția unor echipamente specifice necesare în procesul de întocmire a cererilor de rambursare, a rapoartelor de progres, verificarea livrabilelor/documentelor primite de la prestatori. 

  • 1 Whiteboard
  • 1 Videoproiector
  • Antivirus laptop (pachet pentru 4 utilizatori)
  • 4 buc. - Laptop (inclusiv licente MSOffice)
  • Multifunctionala A3 color
  • 1 Ecran videoproiector
  • 1 Flipchart 

A.4.3. Activități administrative – cheltuieli generale de administrație 

Pentru realizarea în condiții optime a activităților unității de implementare a proiectului, se vor asigura condițiile necesare pentru desfășurarea acestora (acces internet și telefon, carburanţi pentru mijloacele de transport, precum și consumabile). În cadrul acestei activități vor fi decontate cheltuielile generale de administrație, necesare pentru desfășurarea activității unității de implementare a proiectului. 

A.4.4. Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie 

Pe baza planului de achiziții din cadrul proiectului s-a avut în vedere organizarea procedurilor de achiziție, elaborarea caietelor de sarcini/ specificații tehnice după caz. Pentru realizarea în condiții optime a activităților din cadrul proiectului a fost necesară încheierea contractelor de achiziție publică în timp util, astfel încât să nu se pericliteze realizarea activităților în termenele prevăzute în cadrul proiectului.