Acasă / Activități proiect / A.3. Dezvoltarea capacității structurii de administrare a Parcului Național Retezat

A.3. Dezvoltarea capacității structurii de administrare a Parcului Național Retezat

În vederea îndeplinirii obiectivului general, sunt prevăzute activități specifice având ca scop rezolvarea problemelor semnalate la nivelul siturilor Natura 2000 vizate, corelate cu obiectivele specifice propuse. Cea de-a treia activitate vizată de proiect cod SMIS 116950 este dezvoltarea capacității structurii de administrare a Parcului Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat (RNP Romsilva – Administrația Parcului Național Retezat)

Subactivitățiile derulate pe perioada de implementare a proiectului “Întărirea capacităţii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul Național Retezat (incluzând rezervaţiile 2 494 Gemenele, 2 496 Peştera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parţial - ROSCI0217 Retezat şi ROSPA0084 Munţii Retezat, cod SMIS: 116950, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POIM 2014-2020, sunt enumerate mai jos, împreună cu rezultatele aferente.

A.3.1. Realizarea unui Pachet de aplicatii software, pentru îmbunătățirea capacității administrative a Parcului Național Retezat

Prin proiect, s-a realizat o aplicaţie web ce va asigura controlul administraţiei parcului asupra modului de implementare a prezentului proiect, a planului de management şi a proiectelor viitoare. 

 1. Aplicaţie bază de date: Baza de date se va realiza sub forma unei aplicaţii web. In acest mod se va asigura accesul la utilizarea ei de către toţi cei intetresaţi (personalul parcului, specialişti cooptaţi, autorităţi de mediu locale şi naţionale, alte persoane cu atribuţii în conservarea şi urmărirea conservării biodiversităţii).Scopul acestei baze de date este de a asigura păstrarea într-un mod structurat a informaţiilor legate de biodiversitate în Parcul Naţional Retezat, urmărindu-se în acest fel trasabilitatea datelor şi replicabilitatea monitorizărilor de teren în viitor.
 2. Aplicația de mobil aferentă Bazei de date: Aplicația de mobil va prelua acele funcții ale bazei de date utile în activitatea de teren și poate asigura urmărirea și verificarea în timp real a activităților desfășurate pe teritoriul parcului. In cazul datelor furnizate pe bază de voluntariat (utilizatori specializați aprobați de administrația parcului) sau de către personalul parcului, utilizarea aplicației de mobil crește semnificativ volumul de date obținut datorită timpului redus necesar încărcării de observații. In acest caz, preluarea informațiilor de tip identificare specii sau coordonate GIS asigură un nivel mult mai bun de colectare corectă a datelor din teren prin suportul științific pe care îl oferă utilizatorului.
 3. Aplicație web pentru vizualizarea și interpretarea datelor de teren și a altor informații disponibile, destinată specialiștilor: Aplicația va dispune de instrumente specifice de interogare a bazei de date care să permită evaluarea și interpretarea datelor disponibile în scopul luării deciziilor legate de completarea activităților de monitorizare și de stabilire a măsurilor de conservare și aplicare a acestora.
 4. Aplicatie web destinată proiectelor tip “citizen science”: Proiectele de Citizen science reprezintă un concept inovativ care a luat amploare în ultimii ani și care poate reprezenta un instrument foarte util în colectarea de informații de biodiversitate și în creșterea gradului de informare și conștientizare a publicului larg. Aplicația va conține date atractive pentru acest grup țintă (trasee, puncte relevante, fotografii, obiective turistice, date specifice tip cazare, facilități și servicii etc.), informații referitoare la rezervații și scopul pentru care au fost instituite etc. în scopul de a implica cât mai mulți utilizatori în transmiterea de date din teren.
 5. Aplicație de mobil destinată proiectelor tip “citizen science”: Aplicația va permite utilizare resurselor de la punctul precedent direct în teren. In plus, această aplicație va putea fi folosită și pentru monitorizarea activității turiștilor în parc și creșterea gradului de securitate a acestora prin intermediul unor check-pointuri plasate în puncte cheie ale traseelor. In egală măsură, va contribui la creșterea gradului de implicare a comunității locale și a altor grupuri țintă în conservarea biodiversității și la construirea unei relații eficiente și durabile a acestora cu administrația parcului. Prin realizarea unui plan de monitorizare pe termen mediu și lung bazat pe personalul parcului și pe atragerea de observatori voluntari specializați de la universitățile și ONG-urile din vecinătatea parcului se va putea urmări în mod constant și coerent evoluția stării de conservare a speciilor și habitatelor, evoluția amenințărilor și efectele măsurilor de conservare aplicate. 

Rezultatele activității sunt: 

 • 1 Aplicație web destinată proiectelor tip “citizen science”
 • 1 Aplicație de mobil aferentă Bazei de date
 • 1 Aplicație software, pentru imbunatatirea capacitatii administrative a Parcului Național Retezat, ce cuprinde:
 • 1 Aplicație de bază de date
 • 1 Aplicație web pentru vizualizarea și interpretarea datelor de teren și a altor informații disponibile destinată specialiștilor
 • 1 Aplicație de mobil destinată proiectelor tip “citizen science” 

A.3.2. Instruirea a 15 reprezentanți aparținând administratorului Parcului Național Retezat (RNP Romsilva), referitor la cunoștintele necesare pentru implementarea Planului de management al Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat. 

În vederea creşterii şi întăririi capacităţii structurii de administrare (RNP Romsilva – Administrația Parcului Național Retezat), responsabilă cu implementarea Planului de management al Parcului Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, a capacității de monitorizare a speciilor și habitatelor și a utilizării eficiente a aplicațiilor descrise la Activitatea A.3.1. au fost realizate traininguri după cum urmează: training de utilizare a aplicațiilor, training de monitorizare pe grupe taxonomice, training de monitorizare pe grupe de habitate, training de conceptualizare, comunicare și gestionare a proiectelor de tip “citizen science” în relația specifică cu grupurile țintă. 

Rezultatele activității sunt: 

 • 15 Persoane instruite referitor la cunostintele necesare pentru implementarea Planului de management al Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului) împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat

A.3.3. Dezvoltarea capacității administrative pentru activități de monitorizare prin asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare personalului de administrare a Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat

În vederea creşterii şi întăririi capacităţii structurii de administrare, au fost necesare achiziția unor echipamente specifice în vederea monitorizării speciilor și habitatelor, pentru implementarea Planului de management al acestor arii protejate, având ca scop asigurarea stării favorabile de conservare a speciilor și habitatelor pe baza cărora au fost declarate ariile naturale protejate. 

Rezultatele activității sunt: 

 • 1 Drona - pt. activitati de monitorizare, paza si control
 • 2 Camere foto DSLR
 • 4 Receptoare GPS
 • 19 buc. - Smartphonuri certificare S8 (rezistenta totala la praf si submersie in lichide)
 • 1 Statie GIS
 • 10 Statii Radio
 • 3 Autoturisme de teren