Acasă / Activități proiect / A.1. Revizuirea Planului de management

A.1. Revizuirea Planului de management

În vederea îndeplinirii obiectivului general, sunt prevăzute activități specifice având ca scop rezolvarea problemelor semnalate la nivelul siturilor Natura 2000 vizate, corelate cu obiectivele specifice propuse. Prima activitate vizată de proiect cod SMIS 116950 este revizuirea Planului de management pentru Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului) împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Munții Retezat, în concordanță cu legislația în vigoare.

Subactivitățiile derulate pe perioada de implementare a proiectului “Întărirea capacităţii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul Național Retezat (incluzând rezervaţiile 2 494 Gemenele, 2 496 Peştera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parţial - ROSCI0217 Retezat şi ROSPA0084 Munţii Retezat, cod SMIS: 116950, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POIM 2014-2020, sunt enumerate mai jos, împreună cu rezultatele aferente.

 A.1.1. Elaborarea Studiilor de inventariere-cartare detaliată a elementelor de interes conservativ (specii și ecosisteme) din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului), precum și cartografierea GIS a distribuției acestora, informații ce vor sta la baza elaborării Planului de management

În scopul obținerii datelor privind elementele de interes conservativ (specii și ecosisteme) (altele decât cele listate la Formularele siturilor Natura 2000 ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat), pentru care a fost declarat Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile științifice 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului), necesare pentru revizuirea Planului de management, au fost realizate Studiile detaliate de inventariere, precum și cartografierea GIS a acestora.

 Rezultatele activității sunt:

 • 1 Plan de monitorizare ce cuprinde 121 de protocoale de monitorizare a speciilor de flora si fauna de importanta comunitara/ nationala si a ecosistemelor;
 • 1 Studiu intermediar privind inventarierea si cartarea speciilor de interes conservativ din Parcul National Retezat;
 • 1 Studiu intermediar privind inventarierea si cartarea ecosistemelor din Parcul National Retezat;
 • 1 Metodologie de inventariere și cartare a speciilor și ecosistemelor din Parcul National Retezat;
 • 1 Studiu final privind inventarierea si cartarea detaliata a ecosistemelor din Parcul National Retezat, folosit ca suport în elaborarea Planului de management;
 • 1 Studiu final privind inventarierea si cartarea detaliata a speciilor din Parcul National Retezat, folosit ca suport în elaborarea Planului de management;
 • 1 Set de date geospațiale și 121 harti în format GIS distribuție elemente de interes conservativ (specii, habitate, ecosisteme) din Parcul Național Retezat (incluzând rezervatiile stiintifice 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului); 

A.1.2. Elaborarea Studiilor de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat, precum și cartografierea GIS a distribuției acestora, informații ce vor sta la baza elaborării Planului de management.

În scopul obținerii datelor privind speciile și habitatele de interes comunitar, pentru care a fost declarat situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat, necesare pentru elaborarea Planului de management, au fost realizate studii detaliate de inventariere, precum și cartografierea GIS a acestora.

 Rezultatele activității sunt: 

 • 1 Plan de monitorizare ce cuprinde 52 de protocoale de monitorizare a speciilor si habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat
 • 1 Studiu intermediar privind inventarierea si cartarea speciilor de interes comunitar din ROSCI0217 Retezat
 • 1 Studiu intermediar privind inventarierea si cartarea habitatelor din ROSCI0217 Retezat
 • 1 Metodologie de inventariere si cartare a speciilor si habitatelor din ROSCI0217 Retezat
 • 1 Studiu final privind inventarierea si cartarea detaliata a habitatelor din ROSCI0217 Retezat, folosit ca suport în elaborarea Planului de management
 • 1 Studiu final privind inventarierea si cartarea detaliata a speciilor din ROSCI0217 Retezat, folosit ca suport în elaborarea Planului de management
 • 1 Set de date geospatiale si 53 harti (22 habitate, 30 specii, si harta parcelelor silvice din sit) în format GIS distributie specii si habitate din situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat, realizate

 A.1.3. Realizarea unui Studiu de inventariere-cartare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0084 Munții Retezat și cartografierea GIS a distribuției spațiale a acestora, informații ce vor sta la baza elaborării Planului de management.

În scopul obținerii datelor privind speciile de păsări de interes comunitar, pentru care a fost declarat  situl Natura 2000 ROSPA0084 Munții Retezat, necesare pentru revizuirea Planului de management, au fost realizat un Studiu detaliat de inventariere, precum şi cartografierea GIS a acestor specii.

 Rezultatele activității sunt:

 • 1 Plan de monitorizare ce cuprinde 23 de protocoale de monitorizare a speciilor de pasari din situl Natura 2000 ROSPA0084 Muntii Retezat
 • 1 Studiu intermediar privind inventarierea si cartarea speciilor de pasari din ROSPA0084 Muntii Retezat;
 •  1 Metodologie de inventariere si cartare a speciilor de pasari din ROSPA0084 Muntii Retezat
 • 1 Studiu final privind inventarierea si cartarea detaliata a speciilor de pasari din ROSPA0084 Muntii Retezat, folosit ca suport în elaborarea Planului de management
 • 1 Set de date geospatiale si 23 harti în format GIS cu distributia speciilor de pasari din situl Natura 2000 ROSPA0084 Muntii Retezat realizate, pentru a fi folosita la elaborarea Planului de management

A.1.4. Realizarea unui Studiu privind mediul abiotic din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, ce va sta la baza elaborării Planului de management.

În cadrul acestei subactivități a fost realizat un studiu privind factorii abiotici existenţi la nivelul Parcului Național Retezat împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSPA0084 Munții Retezat și ROSCI0217 Retezat. Acest studiu prezintă principalele caracteristici şi trăsături pedologice, climatice, hidrologice, geologice şi geomorfologice ale ariilor naturale protejate.

 Rezultatele activității sunt:

 • 1 Studiu final privind mediul abiotic din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSPA0084 Muntii Retezat si ROSCI0217 Retezat, realizat si folosit ca suport în elaborarea Planului de management
 •  1 Studiu intermediar privind mediul abiotic din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSPA0084 Muntii Retezat si ROSCI0217 Retezat
 • 1 Set de date geospatiale si 10 harti în format GIS a tuturor factorilor abiotici din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSPA0084 Muntii Retezat si ROSCI0217 Retezat 

A.1.5. Realizarea unui Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra Parcului Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat și cartografierea GIS a impactului antropic generat în aceste arii protejate

În cadrul procesului de elaborare a Planului de management identificarea activităţilor cu impact asupra ariilor naturale protejate este o etapă critică, deoarece obiectivele specifice, măsurile, activitățile şi regulile necesare pentru fiecare tip de habitat, specie sau grup de specii de interes conservativ reflectă efectele negative ale acestor activităţi. Totodată măsurile de management pot fi adaptate funcție de intensitatea efectului activităţilor cu impact asupra ariilor protejate, în sensul în care pentru o aceeași activitate, măsurile de management pot diferi dacă intensitatea impactului este ridicată față de măsurile de management pentru aceeași activitate dar cu intensitate scăzută a impactului.

 Rezultatele activității sunt:

 • 1 Studiu de evaluare detaliata a impactului antropic asupra Parcului National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSPA0084 Muntii Retezat si ROSCI0217 Retezat, realizat si folosit ca suport în elaborarea Planului de management
 • 1 Studiu socio-economic pentru Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSPA0084 Muntii Retezat si ROSCI0217 Retezat, precum si 8 harti în format GIS aferente acestuia, realizate
 • 1 Studiu intermediar de evaluare a impactului antropic asupra Parcului National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSPA0084 Muntii Retezat si ROSCI0217 Retezat
 • 1 Set de date geospatiale si 40 harti în format GIS a presiunilor actuale si amenintarilor viitoare asupra speciilor si habitatelor din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSPA0084 Muntii Retezat si ROSCI0217 Retezat

A.1.6. Realizarea unui Studiu de evaluare a stării de conservare a elementelor de interes conservativ (specii, ecosisteme) din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului), precum și cartografierea GIS a stării de conservare, informații ce vor sta la baza elaborării Planului de management.

Evaluarea stării de conservare este crucială în cadrul procesului de elaborare a Planului de management pentru o arie naturală protejată, deoarece obiectivele specifice, măsurile, activităţile și regulile necesare pentru fiecare tip de ecosistem, specie sau grup de specii de interes conservativ prezente în cuprinsul respectivei arii naturale protejate, derivă din starea lor actuală de conservare. Scopul principal al Studiului este de a fundamenta Planul de management şi a sta la baza elaborării măsurilor de conservare pentru speciile de interes comunitar care se face ţinând cont de activităţile cu impact semnificativ asupra stării de conservare favorabilă. Astfel, a fost realizat un Studiu de evaluare a stării de conservare a elementelor de interes conservativ (specii, habitate, ecosisteme) din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului), precum și cartografierea GIS a acesteia, corelat cu distribuția elementelor de interes conservativ (specii, habitate, ecosisteme) la nivelul parcului (rezultată în urma subactivității A.1.1.). Studiul conține și măsurile de management/ conservare care se impun în scopul menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a elementelor de interes conservativ (specii, habitate, ecosisteme) pe care acestea le ocupă. Studiul se axează în principal pe elementele de interes conservativ (specii, habitate, ecosisteme) pentru care a fost declarat parcul.

 Rezultatele activității sunt:

 • 1 Studiu de evaluare a starii de conservare a elementelor de interes conservativ (specii, habitate, ecosisteme) din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), folosit ca suport în elaborarea Planului de management;
 •  1 Raport intermediar de evaluare a starii de conservare a elementelor de interes conservativ (specii, ecosisteme) din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului)
 • 1 Set de date geospatiale si 198 harti în format GIS a statutului de conservare a elementelor de interes conservativ (specii, ecosisteme) din Parcul National Retezat, pentru a fi folosite la elaborarea Planului de management

A.1.7. Realizarea unui Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat, precum și cartografierea GIS a acesteia, informații ce vor sta la baza elaborării Planului de management.

Evaluarea stării de conservare este crucială în cadrul procesului de elaborare a Planului de management pentru o arie naturală protejată, deoarece obiectivele specifice, măsurile, activităţile și regulile necesare pentru fiecare tip de habitat, specie sau grup de specii de interes conservativ prezente în cuprinsul respectivei arii naturale protejate, derivă din starea lor actuală de conservare. Scopul principal al Studiului este de a fundamenta Planul de management şi a sta la baza elaborării măsurilor de conservare pentru speciile de interes comunitar care se face ţinând cont de activităţile cu impact semnificativ asupra stării de conservare favorabilă. Astfel, a fost realizat un Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000, precum și cartografierea GIS a acesteia, corelat cu distribuția speciilor și habitatelor la nivelul sitului (rezultată în urma subactivității A.1.2.). Studiul conține și măsurile de management/ conservare care se impun în scopul menținerii/ îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor. Studiul se axează în principal pe speciile și habitatele de interes comunitar pentru care a fost declarat situl.

 Rezultatele activității sunt:

 • 1 Studiu de evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat, folosit ca suport în elaborarea Planului de management
 •  1 Studiu intermediar de evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat
 • 1 Set de date geospatiale si 52 harti în format GIS a statutului de conservare a speciilor si habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat, pentru a fi folosite la elaborarea Planului de management 

A.1.8. Realizarea unui Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0080 Munții Retezat, precum și cartografierea GIS a acesteia, informații ce vor sta la baza elaborării Planului de management. 

Evaluarea stării de conservare este crucială în cadrul procesului de elaborare a Planului de management pentru o arie naturală protejată, deoarece obiectivele specifice, măsurile, activităţile și regulile necesare pentru fiecare tip de specie sau grup de specii de interes conservativ prezente în cuprinsul respectivei arii naturale protejate, derivă din starea lor actuală de conservare. Scopul principal al Studiilor de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări, este de a fundamenta Planul de management şi a sta la baza elaborării măsurilor de conservare pentru speciile de păsări de interes comunitar, ce se face ţinând cont de activităţile cu impact semnificativ asupra stării de conservare favorabilă. Astfel, au fost realizate un Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000, precum și cartografierea GIS a acesteia, corelat cu distribuția speciilor la nivelul sitului (rezultată în urma subactivității A.1.3.). Studiul conține și măsurile de management/conservare care se impun în scopul menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor de păsări. Studiul se axează în principal pe speciile de interes comunitar pentru care a fost declarat situl (menționate în cadrul subactivității A.1.3.)

 Rezultatele activității sunt:

 • 1 Studiu de evaluare a starii de conservare a speciilor de pasari din situl Natura 2000 ROSPA0084 Mun_ii Retezat, folosit ca suport în elaborarea Planului de management
 •  1 Studiu intermediar de evaluare a starii de conservare a speciilor de pasari din situl Natura 2000 ROSPA0084 Munții Retezat
 • 1 Set de date geospațiale și 23 harți în format GIS a statutului de conservare a speciilor de pasari din situl Natura 2000 ROSPA0084 Munții Retezat realizate, pentru a fi folosite la elaborarea Planului de management

 A.1.9. Stabilirea capacității de suport și a serviciilor ecosistemice din Parcul Național Retezat, împreună cu siturile Natura 2000 ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat

 A.1.9.1. Realizarea unui Studiu pentru determinarea capacităţii de suport a sistemelor ecologice din Parcul Național Retezat, împreună cu siturile Natura 2000 ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat

 Capitalul natural al unei zone se constituie din reţeaua sistemelor ecologice care funcţionează în regim natural şi seminatural şi din reţeaua sistemelor antropizate prin transformarea şi simplificarea primelor categorii. Resursele naturale regenerabile (inclusiv apa şi solul) şi neregenerabile, precum şi serviciile (controlul climei, al calităţii apei şi aerului etc.) asigurate de către componentele capitalului natural constituie unul dintre factorii cheie ai funcţiei de producţie a sistemelor economice şi de suport al dezvoltării sistemelor socio-economice. Acest studiu presupune integrarea datelor şi informaţilor existente, suplimentarea acestora cu date şi observaţii rezultate în urma investigaţiilor în teren (pentru verificarea şi calibrarea informaţiilor şi a datelor existente), integrarea şi modelarea acestora.

 Rezultatele activității sunt:

 • 1 Raport privind investigațiile din teren și analizele pentru calibrarea și fundamentarea valorilor (datelor) utilizate;
 •  1 Studiu privind Metodologia de evaluare a capacității de suport și proiectarea sistemului suport de asistare a deciziilor;
 • 1 Studiu privind capacitatea de suport a sistemelor ecologice din Parcul Național Retezat, împreună cu ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084

 A.1.9.2. Realizarea unui Studiu de evaluare a serviciilor ecosistemice din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat.

Principalele informații cuantificate în cuprinsul Studiului, vor scoate în evidență principalele servicii ecosistemice, generate de ariile naturale protejate vizate de proiect, trasând totodată direcții de acțiune ce se vor materializa în beneficii potențial financiare şi non-financiare, în zona de proiect.

 Rezultatele activității sunt:

 •  1 Studiu privind identificarea serviciilor ecosistemice din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat
 • 1 Studiu de evaluare a serviciilor ecosistemice din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului) împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat

A.1.10. Elaborarea Strategiei de vizitare a Parcului Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat 

În vederea elaborării Planului de management, pe baza rezultatelor anterioare obtinute în proiect, s-a trecut la elaborarea strategiei de vizitare a Parcului Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat. Zona parcului Național Retezat este o zona turistică extrem de importantă care este supusă unor importante şi în creştere presiuni datorate in special cresterii fara limite si fara reguli a activitatilor turistice. Este important ca activitatile turistice sa se desfaşoare în baza unor strategii armonizate cu obiectivele de conservare ale zonelor vizat de proiect. Strategia de vizitare este un concept ce stabileşte obiectivele şi acţiunile necesare pentru asigurarea condiţiilor optime de vizitare, specifice ariei naturale protejate, în concordanţă cu planul de management al acesteia. Practicarea turismului poate aduce câştiguri importante comunităţilor locale şi nu numai lor. Acesta nu este un lucru surprinzător dacă ţinem seama de faptul că regiunea vizată este caracterizată de un real potenţial turistic natural, cultural şi istoric şi de o bogăţie a biodiversităţii. Dezvoltarea turismului local este motivul pentru care realizarea strategiei de vizitare devine obiectiv prioritar pentru siturile vizate de proiect. Prin strategia de vizitare se vor institui sisteme de reguli de vizitare cu scopul favorizării conservării biodiversităţii şi dezvoltării armonizate şi sustenabile. Realizarea unui management performant la nivelul siturilor, implică dezvoltarea şi implementarea unui sistem de reguli şi principii de vizitare a acestuia, bazat pe studii ştiinţifice şi corelat cu alte măsuri din planul de management. Aceste reguli de vizitare sunt necesare pentru a nu fi afectate negativ speciile şi habitatele din zonă prin activităţile desfăşurate de către potenţialii vizitatori. Ca şi activităţi concrete activitatea a permis fundamentarea activităţilor turistice pe baza informaţiilor legate de categoria de vizitatori care accesează zonele vizate de proiect, identificarea oportunităţilor pentru satisfacerea experienţei în natură a fiecărui tip de vizitator, cu impact minim negativ asupra naturii şi asupra comunităţilor locale.

 Rezultatele activității sunt:

 •  1 Studiu elaborat pentru fundamentarea strategiei de vizitare, pentru Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului) împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat
 • 1 Strategie de vizitare pentru Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului) împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat 

A.1.11. Elaborarea Strategiei de comunicare pentru Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat

 A.1.11.1. Evaluarea gradului de informare și conștientizare a populației privind valorile şi semnificaţia Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, înainte de campania de informare și conștientizare

Activitatea a implict realizarea unui studiu sociologic la nivelul comunităților pentru măsurarea gradului de informare și conștientizare a principalelor grupuri țintă cu privire la importanța conservării biodiversității la nivelul ariilor naturale vizate. S-a realizat un sondaj de opinie la nivelul unui eșantion de minim 600 persoane care să asigure reprezentativitate pentru întreaga populație din interiorul zonei vizată de proiect.

 Rezultatele activității sunt:

 • 1 Sondaj cu 600 chestionare pentru evaluarea gradului de informare ințial al grupurilor țintă aplicate;
 • 1 Raport de cercetare inițial privind gradul de informare și conștientizare a grupurilor țintă elaborate.

A.1.11.2. Evaluarea gradului de informare și conștientizare a populației privind valorile şi semnificaţia Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, după campania de informare și conștientizare.

A.1.12. Elaborarea Planului de management, în concordanţă cu standardele şi legislația în vigoare

Pe baza studiilor mentionate anterior în cadrul activităților a fost realizată revizia Planului de management. Acesta acesta va fi elaborat într-un mod participativ cu implicarea tuturor factorilor interesaţi, asumarea planului de către comunităţile locale fiind o condiţie foarte importantă. Momentan prima variantă a Planului de management este în dezbatere publică. Planul de management respectă formatul și metodologia recomandată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, la momentul elaborării acestuia. Experții APNR desemnați (a se vedea organigrama proiectului), ce au și calitate de validatori și monitori ai activității contractanților au asigurat elaborarea planului în întregim. Aceștia vor participa de asemenea la întâlnirile cu reprezentanţii comunităţilor locale şi ai tuturor factorilor interesaţi (cuantificate în cadrul activităților de tip A.2.). Toate sugestiile și propunerile expuse în cadrul acestor întălniri vor fi luate în considerare la elaborarea măsurilor din Planul de management.

A.1.13. Realizarea evaluării strategice de mediu (SEA), pentru Planul de Management elaborat.

Conform legislaţiei în vigoare, studiul SEA (evaluarea strategică de mediu pentru planuri şi programe), se va realiza după elaborarea Planului de management, de către un expert evaluator atestat. La momentul depunerii Planului de management la autoritatea locală pentru protecția mediului (APM Hunedoara), în vederea realizării SEA conform H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările și completările ulterioare, acesta a fost transmis, în format electronic, către toți factorii interesați identificați și postat pe site-ul web al proiectului, pentru ca aceștia să poată formula eventuale sugestii și propuneri pentru îmbunătățirea conținutului acestuia. În plus, Planul de management elaborat a fost transmis către autoritatea publică centrală din domeniul culturii (Ministerul Culturii) şi autorităţile publice centrale din domeniul dezvoltării regionale şi administraţiei publice (Ministerul Dezvoltării, Regionale și Administrației Publice), agriculturii (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale) şi silviculturii (Direcția Generală Păduri din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor), ce vor face parte obligatoriu din procedura de aprobare a Planului de management prin Ordin de ministru. Evaluarea de mediu pentru planul de management va influenţa modul de elaborare a acestuia, motiv pentru care conţinutul planului de management va include rezultatele evaluării de mediu, iar varianta finală a planului va reprezenta, din punct de vedere al protecţiei mediului, cea mai bună alternativă de realizare a obiectivelor propuse.

A.1.14. Aprobarea Planului de management de autoritatea competentă, conform legislației în vigoare.

Planul de management elaborat și avizat SEA va fi înaintat către autoritatea de mediu competentă (Ministerul Mediului), în scopul aprobării prin Ordin de ministru. După transmiterea către MM în procedura de aprobare, acesta va fi supus încă o dată dezbaterii publice, prin publicarea pe site-ul MM (www.mmediu.ro), pentru formularea de observații, sugestii, propuneri de către factorii interesați. De asemenea, în momentul în care acesta va fi publicat pe site-ul MM, se va anunța și pe secțiunea web a proiectului, și se va transmite o informare electronică către toți factorii interesați. Planul de management va fi aprobat doar după obținerea avizului autorităţii publice centrale din domeniul culturii şi după consultarea autorităţilor publice centrale din domeniul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, agriculturii şi silviculturii. Aprobarea planului de management de către autoritatea competentă de mediu, este necesară, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Art. 21, (1): „Planurile de management şi regulamentele ariilor naturale protejate care au structuri de administrare special constituite se elaborează de către administratorii acestora, prin consultarea consiliilor consultative de administrare, se avizează de către consiliile ştiinţifice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care nu există administratori sau în situaţia în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanţare naţională/ europeană, acestea pot fi elaborate şi de către alte entităţi, urmând să fie însuşite de către administratori/custozi în procesul elaborării şi, respectiv, al aprobării acestora.”