Proiect POIM Print

Întărirea capacităţii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul Național Retezat  (incluzând rezervaţiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peştera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parţial - ROSCI0217 Retezat şi ROSPA0084 Munţii Retezat, cod SMIS2014 - 116950

 

Procedura de atribuire - Servicii de instruire a reprezentanților Parcului Național Retetzat - implementarea Planului de management

Descarcă Anunț de participare

Descarcă Documentație de atribuire