Life Natura 2000  RNP Romsilva 
Rezumat proiect PDF Print E-mail

 

Proiectul LIFE05/NAT/RO/000165

Managementul conservativ al habitatelor alpine ca sit Natura 2000 in Parcul National Retezat

Proiectul este implementat de către Administraţia Parcului Naţional Retezat (APNR), în parteneriat cu Direcţia Silvică Deva, Asociaţia pentru Ocrotirea Naturii şi Păsărilor Grupul "Milvus" şi Centrul Focal pentru Monitorizarea şi Conservarea Biodiversităţii (CFMCB).

Obiectivele proiectului:

 • îmbunătăţirea managementului conservativ al habitatelor alpine de o diversitate aparte în zona Parcului Naţional Retezat, cu o relevanţă deosebită în cadrul patrimoniului natural comun european;

 • susţinerea unor acţiuni directe viând stoparea proceselor destructive;

 • realizarea unei campanii de promovare a conceptelor eco-conservative cu o atenţie specială asupra conservării pe termen lung.

Acţiuni şi mijloace implicate:

 • completarea informaţiei cu privire la habitatele alpine prin implementarea unei scheme de monitorizare complexe;

 • crearea unei baze de date în conformitate cu standardele impuse de programul Natura 2000;

 • propunerea, avizarea şi implementarea unui plan de management al habitatelor alpine susţinut de datele obţinute în baza monitorizării biodiversităţii;

 • acţiuni directe de refacere a unor habitate alpine valoroase;

 • crearea unui centru de informare dedicat habitatelor alpine;

 • crearea unor modele complexe în format GIS a posibilei evoluţii a habitatelor alpine în relaţie cu impactele identificate;

 • realizarea unei campanii de conştientizare la nivel naţional asupra valorii habitatelor alpine

Rezultate scontate

 • includerea habitatelor alpine din zona Parcului Naţional Retezat în cadrul Reţelei Natura 2000;

 • realizarea unui Plan de management dedicat managementului conservativ al habitatelor alpine bazat pe informaţii obiective, ştiinţifice şi actuale;

 • realizarea unor proiecte pilot de reconstrucţie ecologică a unor habitate de jnepenişuri;

 • realizarea unui set complet de materiale informative şi a unei monografii dedicate conservării habitatelor alpine.

 • realizarea unor modele în format GIS pentru evidenţierea tendinţei evolutive ale habitatelor ţintă;

 • utilizarea durabilă a resurselor naturale asociate habitatelor alpine

 

SUS