Activitati permise/interzise in functie de zonarea interna Print

In parcurile naționale/naturale din România, există zone cu diferite grade de protecție, în care sunt permise sau interzise diverse activități, conform Legii 49 din 2011 pentru aprobarea OUG 57 din 2007 (art. 22):

http://lege5.ro/Gratuit/ge2donzuge/legea-nr-49-2011-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-57-2007-privind-regimul-ariilor-naturale-protejate-conservarea-habitatelor-naturale-a-florei-si-faunei-salbatice

http://lege5.ro/en/Gratuit/geydqobuge/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2007-privind-regimul-ariilor-naturale-protejate-conservarea-habitatelor-naturale-a-florei-si-faunei-salbatice?pid=&d=2015-11-02

 

Harta cu zonarea internă a Parcului Național Retezat