Anunt concurs post ranger PDF Print E-mail

RNP Romsilva- Administrația Parcului Național Retezat R.A. anunță concurs/examen pentru ocuparea unui post de ranger, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în prima etapă, pentru situațiile care se încadrează la categoria „promovare” a personalului angajat deja în cadrul RNP- Romsilva, în conformitate cu pct. 3 din Anexa nr. 9 la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, completat cu „Procedura de ocupare a posturilor vacante de la nivelul unităților teritoriale din structura RNP- Romsilva și din centrala regiei” din 8 iulie 2011.

Cei interesați pot depune dosarul conținând documentele necesare înscrierii la concurs/examen, până la data de 07.07.2017, ora 14, astfel:

- la sediul Administrației Parcului Național Retezat, loc. Nucșoara, nr. 284, com. Sălașu de Sus, jud. Hunedoara;

- prin fax, la nr. 0254815399;

- prin e-mail (documente scanate), la adresa CLOAKING .

Rezultatul verificării eligibilității candidaților se va anunța pe pagina de prezentare www.retezat.ro în data de 10.07.2017, ora 10.

Verificarea cunoștințelor candidaților declarați eligibili va avea loc în data de 18.07.2017, ora 10, la sediul Administrației Parcului Național Retezat, și va consta din probă scrisă și interviu.

Documentele necesare pentru înscriere la concurs/examen sunt:

- cerere prin care se solicită aprobarea directorului parcului pentru participarea la verificarea cunoștințelor organizată pentru ocuparea postului vacant anunțat;

- curriculum vitae;

- diploma ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare (original și copie); pentru postul de ranger sunt necesare minim studii liceale cu examen de bacalaureat promovat;

- adeverință privind vechimea în muncă;

- certificat de cazier judiciar;

- buletin/carte de identitate în termen de valabilitate (original și copie);

- adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate , respectiv că este apt pentru angajare – capacitate de efort susținut, în condiții meteorologice defavorabile, cu posibile situații de izolare temporară;

- recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional și moral.

În cazul trimiterii documentelor prin fax sau e-mail, candidații vor prezenta documentele originale în ziua susținerii probelor de concurs/examen.

Deținerea permisului de conducere cel puțin de categ. B constituie un avantaj esențial.

Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0254779969 – sediu APNR, 0733888586 – sediu APNR, 0723301096 – director parc.

Bibliografia pentru proba scrisă este următoarea:

 1. HG 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva;

 2. OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

 3. Planul de Management al Parcului Naţional Retezat, accesibil la adresa www.retezat.ro;

 4. Legea nr. 5 din 6 martie 2000 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate;

 5. HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

 6. HG nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi;

 7. HG 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora;

 8. Ordinul nr. 552/26.08.2003 privind privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice;

 9. Legea nr. 46 din 2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare;

 10. Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 11. OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 12. Legea nr. 171/2010 – privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare;

 13. Norme tehnice pentru: amenajarea pădurilor, regenerarea pădurilor, alegerea şi aplicarea tratamentelor, îngrijirea pădurilor.

 

REZULTATUL ANALIZEI DOCUMENTELOR DEPUSE:

La incheierea termenului de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de ranger in cadrul APNR - vineri 7 iulie a.c. ora 14, etapa I-a Promovare, o singura persoana - dl. Munteanu Costica - a depus actele specificate in anuntul de concurs/examen. In urma analizarii documentelor depuse, dl. Munteanu Costica a fost declarat eligibil pentru a participa la examenul mentionat, in data de 18 iulie a.c.

 

SUS