Life Natura 2000 RNP Romsilva
Preturi si tarife PDF Print E-mail

 

 

 

PREȚURI ȘI TARIFE

2014

 

 

 

Tarif de vizitare

10 lei/pers./7 zile

Tarif fotografiere în scop comercial

450 lei/zi

Tarif filmare în scop comercial

900 lei/zi

Tarif analiză a documentației pentru întocmirea amenajamentelor silvice, la nivel de ocol silvic/proprietar, referitor la zonarea funcțională a pădurilor și a lucrărilor propuse, în vederea armonizării amenajamentului silvic cu prevederile planului de management al parcului

1488 lei/documentație

Tarif de analiză a documentațiilor pentru derogare de la prevederile amenajamentului silvic

496 lei/documentație

Tarif avizare exploatație agricolă

124 lei/documentație

Tarif analiză documentație lucrări de investiții cu impact semnificativ

1488 lei/documentație

Tarif analiză documentație planuri și proiecte în alte domenii decât silvicultură și cinegetică

1488 lei/documentație

Tarif analiză lucrări de investiții cu impact minor

992 lei/documentație (persoane juridice)

248 lei/documentație (persoane fizice)

Tarif analiză documentație lucrări și activități de piscicultură și acvacultură

248 lei/documentație

Tarif serviciu însoțire turiști

150 lei/însoțitor/grup/zi (grup=7-10 persoane)

 

 

 

 

 

 

 

 

SUS