Parteneriat cu Facultatea de Silvicultura Suceava PDF Print E-mail

 

Începând din acest an, Facultatea de Silvicultură  din cadrul Universităţii "Ştefan cel Mare"

Suceava va efecuta investigaţii dendrocronologice şi de evaluare a biodiversităţii în

Parcul Naţional Retezat.

În premieră pentru Parcul Naţional Retezat, se vor elabora serii dendrocronologice

regionale (RSC). Ca urmare a investigaţiilor efectuate, se vor elabora serii dendrologice

de referinţă pentru molid, zâmbru şi fag  la limita altitudinală a pădurii.

Cercetările vor duce la surprinderea tendințelor evolutive ale pădurii de limită în

condiţiile modificărilor climatice actuale, aspecte redate de seriile dendrocronologice

elaborate pentru cele trei specii.

De asemenea, va putea fi reconstituit paleoclimatul la nivelul ultimelor secole,

pe baza seriilor dendrocronologice elaborate. 

 

 

 

SUS